Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin izin

İnternet hizmetleri Google Analytics, Yandex.Metrica dahil de kullanıp tarafımdan Rybble'de şahsen aktarılmış olan tarafıma ait aşağıdaki kişisel verileri otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, dosyalaması, biriktirmesi, depolanması, açıklaması (yenileme, değiştirme), kullanması, depersonalizasyon işlemleri, silmesi ve yok etmesi amaçlarla işlemesine 'ÇEROKA' KAPALI ANONİM ŞİRKETİ'NE (VAT NUMARASI 7111009749, 301365, TULA BÖLGESİ, ALEKSİN İLÇESİ, ALEKSİN ŞEHRİ, SERAFİMOVİÇA SOKAĞI, 8) (ileride 'Çeroka' diye adlandıracaktır) izin veriyorum.  

 1. işbu Anketin / Talebin / Geri Bildirim Formunun verileri; 
 2. tur.cheroka.com  sitesine erişim kaynağı ve arama veya reklam talebinin bilgileri;
 3. kullanılan cıhazın bilgileri (bunların arasında kullanılan cıhazın açıklayıcı bilgileri: lisans, versiyon v.s., IP adresi); 
 4. kullanıcının tarayıcısı hakkında bilgiler (veya İnternete erişimine başka bir programı hakkında), kullanıcı tarafından kullanılan cihazın ve yazılımın teknik özellikleri hakkında bilgiler; 
 5. erişim tarihi ve saati; 
 6. kitle segmentlerini açıklayan bilgiler; 
 7. oturum ayarları; 
 8. zamanlı oturum bilgileri; 
 9. cookie'de saklanan kullanıcı kimliği (ID). 

'Çeroka' Kapalı anonim şirketi yukarıdaki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir: 

 • benimle iletişim kurmak için,  'Çeroka' Kapalı anonim şirketi'nin web sitesinin kullanımına ilişkin tebliğlerin, taleplerin ve bilgilerin gönderilmesi dahil, sözleşmelerin yerine getirmesi, tur.cheroka.com;web sitesini kullanarak benim tarafımdan gönderilen başvuruların ve taleplerin işlenmesi; 
 • anonim istatistiksel veriler elde etmek ve pazarlama araştırması yapmak için kişisel verilerin depersonalizasyonu. 

'Çeroka' Kapalı anonim şirketi tarafından kişisel verilerimin işlenmesi (kağıt üzerinde; kişisel verileri bilgi sistemlerinde veya otomatik olmayan yollarla, aynı zamanda karışık bir şekilde elde edilmesi) 27.07.2006 tarihli 152-FZ No'lu “Kişisel Veriler Hakkında” Federal Kanununa göre gerçekleştirilmelidir. 

'Çeroka' Kapalı anonim şirketi, partnerleri ve ilişkili tarafları tarafından mobil telefon şebekesi ile reklam mesajları almayı kabul ediyorum. 

İşbu muvafakatname şimdiden belirsiz bir süre için geçerlidir. 

İşbu muvafakatname, info@cheroka.com e-mail adresine yazılı başvuruyu gönderdikleri takdirde fesh edebilmektedir. 

Ana Sayfasına Geri Dön

Счетчики